2cv Three Rivers Raid 2018.

             

  Hrvatski 2cv Citroen Klub i ove godine organizira 2cv Three Rivers Raid 2018. koji će se održati od 14 – 16. 09. 2018. na području Sisačko-moslavačke županije točnije prostoru između rijeka Kupe, Save i Une.

U tri dana će se u grupnim vožnjama (6 vozila u grupi) proći tok rijeke Save od Starog grada u Sisku do Parka prirode Lonjsko Polje  i upoznati s tradicijskom gradnjom, običajima života uz rijeku te životinjskim i biljnim svijetom. Posjetit ćemo  selo Krapje – selo graditeljske baštine kao posebni gosti na Danima europske baštine.

Obzirom da ove godine Klub slavi dvadeseti rođendan u planu je još mnoštvo iznenađenja koje ćemo najaviti na vrijeme.

Broj vozila A serije je limitiran ( maksimalno 36). Zbog troškova organizacije obavezna je participacija po sudioniku koja uključuje troškove izrade "Road book-a", smještaja, nekoliko obroka, živu glazbu, vožnju brodom, majicu, naljepnice za vozilo i sl. Plaćanje će biti organizirano na prijamnom štandu prilikom preuzimanja materijala.

Ukupna duljina Raida u tri dana je oko 155 km od toga samo nekoliko kilometara makadamske ceste.

Spavanje je predviđeno u stilu kampa - u automobilima i šatorima.

Prijavnicu možete preuzeti ovdje:

https://www.facebook.com/Croatian.2cv.Citroen.Club/photos/gm.389613854903469/1795104903913374/?type=3&theater

Molimo vas da prijavnice ČITKO i TOČNO ispunite i pošaljete najkasnije do 31. 08. 2018. na e – mail adresu 2cv3rr@2cv.hr

Na upit mogući je smještaj  u sobama po posebnoj cijeni. Naglašavamo da si učesnici tu vrstu smještaja dogovaraju sami sa iznajmljivačima u okolici. Više na: http://turizam-smz.hr/smjestaj/

Svi dodatni upiti na  2cv3rr@2cv.hr

Na ovaj jedinstveni način želimo promicati posebnost kraja kroz koji prolazimo, kulturu i solidarnost prometovanja u  grupama, djelovanje našeg Kluba i povijest marke CITROEN.

 

Trenutačni partneri: Sisačko-moslavačka županija i Javna ustanova Park Prirode Lonjsko polje

 

ENGLISH:

           The Croatian 2cv Citroen Club organize "2cv Three Rivers Raid 2018", which will be held from 14-16th September 2018 in the Sisak-Moslavina County area, between the rivers Kupa, Sava and Una.


In three days, while riding in groups (6 vehicles in the group) participants will pass through the Sava River from the Old Town of Sisak to the Nature Park of Lonjsko Polje and learn about the traditional buildings and culture, the way of life along the river, and the animal and plant world. We will visit the village of Krapje - the village of architectural heritage, as special guests on the European Heritage Days.

Since this year the Club celebrates its twentieth birthday, there are still many surprises that we will announce accordingly.

The number of A series vehicles is limited (maximum 36). Due to the cost of the organization there will be a participation fee per each participant which includes the costs of making/printing of "Road book", accommodation, several meals, live music, a boat costs, t-shirt, car stickers etc. Payments will be organized at the reception when arriving and picking up the materials.

The total length of Raid in three days is about 155 km, and from it only a few kilometers of macadam road.
Sleeping is foreseen in the camping style- in cars and tents.

Please fill in and complete the Registration form latest by 31st of August 2018 and send it to following e-mail address: 2cv3rr@2cv.hr


Also, accommodation is possible in rooms at a special price. We emphasize that you have to book this kind of accommodation in your own arrangement with the renters in the surroundings. More at: http://turizam-smz.hr/smjestaj/

All additional queries at 2cv3rr@2cv.hr

In this unique way, we want to promote the beauty of nature in the area through which we pass, the culture and solidarity of traveling in groups, the activities of our club and the history of the CITROEN brand.

Current Partners: Sisak-Moslavina County and Public Institution Nature Park Lonjsko polje