PLAN AKTIVNOSTI U 2019.

 

NAJAVA AKTIVNOSTI U ORGANIZACIJI HRVATSKOG 2CV CITROЁN KLUBA U 2019. GODINI

 

30. i 31. 03. 2019.  2CV PIKNIK – OTVORENJE 2CV SEZONE – SUNJA

 

31. 05. – 02. 06. 2019. TRADICIONALNI SUSRET KLUBA – BAŠKE OŠTARIJE

 

30. 07. – 04. 08. 2019. 23. SVJETSKI SUSRET SPAČEKA, SAMOBOR

 

04. – 09. 08. 2019. 2CV ADRIATIC RAID I 2CV CONTINENTAL RAID