SKUPŠTINA 2023.

REDOVNA SKUPŠTINA KLUBA

 

Pozivamo vas na redovnu Skupštinu koja će se održati u subotu 25. 02. 2023. u prostorijama Auto škole Samobor Turist, Livadićeva 1, Samobor sa početkom u 17 sati.
Predviđeno vrijeme sastanka je oko sat i pol a nakon toga druženje se nastavlja u 2CV Pub-u FONTANA.
Skupštini mogu biti nazočni samo članovi koji su podmirili članarinu za 2022. godinu.


DNEVNI RED:

  1. Izbor zapisničara i kontrolora
  2. Usvajanje zapisnika sa skupštine 2022.
  3. Aktivnosti u 2022. godini
  4. Financijsko izvješće za 2022. godinu
  5. Plan aktivnosti za 2023. godinu
  6. Financijski plan za 2023. godinu
  7. Razno
Srdačan pozdrav,
tajnik
Slaven Lovretić
-------------------------------